Coaching

 

De Renaissance Soul Coach begeidt de mensen met de bewustwording en het (her)ontdekken van hun authenticiteit op een multidisciplinaire manier

 • Meer bewust zijn van wie we werkelijk zijn.
 • Meer bewust van de problemen die we tegenkomen in het leven, wat de oorzaak hiervan is en hoe deze op te lossen.
 • Meer bewust van ons verleden, en de invloed op het heden.
 • Meer bewust van de relaties die we aangaan met anderen en hoe ons gedrag onszelf, en ieder ander, beïnvloedt.

 

Ik vergelijk dit proces altijd met het bewerken van een ruwe diamant. Laag na laag slijpend, kom je steeds dichter bij de pure diamant: jouw authentieke zelf.

 

De meeste coaches werken in het bedrijfsleven en de issues waar ze mee werken zijn, vaak, gerelateerd aan zakelijke problemen: Hoe kan ik beter samenwerken in een team, hoe kan ik mijn zelfvertrouwen met klanten verhogen, hoe kan ik mijzelf beter motiveren en hoe kan ik mijn leiderschapskwaliteiten verbeteren?

 

De focus van een Renaissance Soul Coach is anders omdat zij/hij werkt met de verschillende facetten van het leven van een coachee (de klant), en hoe hier het beste uit te halen. Dit betekent dat de coach vooral op gebied van het privé leven van de coachee zal werken. Maar dat ook de zakelijke kwesties en problemen worden meegenomen (bv in geval van Burn-out, Bore-out of Stress).

 

Tijdens de coachingsessies, leer je o.a.::

 • Jouw tijd te beheren en dit volgens de Renaissance Soul manier
 • Te gedijen op veel interessepunten zonder het gevoel verspreid of overweldigd te zijn
 • Jouw passie na te streven, zelfs als deze niet “terugbetalend of winstgevend” is
 • Jouw dromen na te jagen ongeacht wat jouw dagelijkse job is.

 

 

Hoe verloopt het coaching traject?

Een eerste informatieve ontmoeting:

 • korte kennismaking
 • uitleg over multidisciplinaire centrum

 

Intake gesprek:

 • administratieve punten in orde brengen
 • verwachtingen van coachee
 • vastleggen van werkpunten en
 • bepalen van gewenste resultaten
 • ...

 

Tijdens de coachingsessies (het aantal hiervan varieert volgens jouw nood):

 • leer je relaxatietechnieken
 • kun je jouw gevoelens uitdrukken en leer je hiermee om te gaan
 • leer je stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er gepast op te reageren.
 • leer je het versterken van probleemoplossend gedrag en leer je vaardigheden
 • leer je jezelf (her)ontdekken, jouw motivators en demotivators kennen
 • ...

 

De inhoud van de coaching is vertrouwelijk en wordt steeds op maat gemaakt